Maging Bahagi ng Aming Staff

Ang California Clubhouse ay isang komunidad ng suporta na bukas sa lahat. Dito, makakahanap ka ng mga oportunidad para maging parte ng mga makabuluhang gawain, aktibidad, at pagkakaibigan para sa mas magandang kalidad ng buhay.

pexels-tatiana-syrikova-3975569

Maging Bahagi ng Aming Staff Team

Ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng Clubhouse Model ay ang pagtutulungan ng mga miyembro at staff ng Clubhouse sa pagpapatakbo sa Clubhouse. Kung isa kang dynamic, masipag, at determinadong indibidwal na gustong gumawa ng pagbabago sa buhay ng mga nasa hustong gulang na nagpapagaling mula sa sakit sa pag-iisip, makipag-ugnayan sa amin para maging bahagi ng aming staff team!

pexels-vojtech-okenka-392018

Mga Bakanteng Posisyon

Mga Bakanteng Posisyon sa Kasalukuyan (08/02/2021) - Social Practitioner Kung interesado kang mag-apply, ipadala ang iyong resume at cover letter sa hr@californiaclubhouse.org