Komunidad ng Pag-asa, Dignidad, at Pagbangon

Bisitahin ang aming page ng donasyon para sa pagtatapos ng taon para malaman kung ano ang ginagawa namin at paano ka makakatulong.

Makakatulong sa amin ang iyong donasyon para sa pagtatapos ng taon na itatag ang komunidad ng California Clubhouse, pahusayin ang aming mga programa, at gumawa ng pagbabago

Hybrid na Programa

Kahit sa panahong ito na puno ng pagsubok, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya.

Collaborative sa Katarungan sa Lipunan

Tingnan ang aming mga pahayag sa katarungan sa lipunan dito.

Covid-19

Pigilan ang pagkalat ng mga mikrobyo!

Mga Testimonial

Hindi Mapanghusga

Hindi ko akalaing may kukuhang employer sa akin sa kabila ng mga gap sa aking resume ; pero nakita ng California Clubhouse ang kahandaan kong magtrabaho at kakayahan kong manatiling nakatutok sa gawain.”

- Riley, Miyembro ng Clubhouse

Naglaan Sila ng Oras para Tulungan Ako

Tinulungan ako ng California Clubhouse na maibalik ang aking kumpiyansa sa sarili sa pamamagitan ng pagtulong sa aking makahanap ng trabaho. Tinulungan din ako ng Clubhouse na lumipat sa aking bagong apartment at makuha ang aking certificate ng kapanganakan para makapagtrabaho ako. Gusto ko lang sabihing binibigyang-daan talaga ng Clubhouse ang mga indibidwal na may mga espesyal na pangangailangan tulad ko. Salamat, California Clubhouse!”

-Jason, Miyembro ng Clubhouse

Hindi Mapanghusga

"Nananatili akong abala sa iniaatas nilang trabaho araw-araw, na nakakatulong sa paggaling ko dahil hindi ko naiisip ang aking sakit."

- Terri T, Miyembro ng Clubhouse

Magpaiskedyul ng Tour Ngayon!

Handa ka na bang maging miyembro? Tawagan kami at magpaiskedyul ng tour - (650) 539-3345. Hindi na kami makapaghintay na i-tour ka.*


*Pakitandaang habang may Pandemyang dulot ng COVID-19, limitado lang ang mga oras ng tour na iniaalok ng aming pasilidad. Nag-aalok kami ng Mga Hybrid na Programa at Pagpapatala ng Bagong Miyembro. Bisitahin ang aming page ng Hybrid na Clubhouse para matuto pa rito.

Tungkol sa Amin

Ang California Clubhouse ay isang panlipunan at bokasyonal na programa ng rehabilitasyon sa County ng San Mateo para sa mga indibidwal na may sakit sa pag-iisip. Address: 210 Industrial Road Ste 102 San Carlos, CA 94070 Telepono: 1-650-539-3345 Email: info@californiaclubhouse.org


 

Ang Aming Mga Serbisyo

Puwede ka ring maging miyembro ng California Clubhouse. Ganito ka puwedeng maging kwalipikado:

  • 18 taong gulang pataas
  • Na-diagnose na may sakit sa pag-iisip

Hanapin Kami

Makipag-ugnayan sa Amin

Please enter your name.
Please enter a message.