Ang Aming Komunidad

Ang aming Clubhouse ay nag-aalok ng pag-asa, panghihikayat, at mga oportunidad sa mga taong namumuhay nang may karamdaman sa pag-iisip.

lugar ng trabaho

Pagbubukas ng Aming Mga Pinto

Binuksan ng California Clubhouse ang pinto nito sa County ng San Mateo noong Abril 2015.

layunin

Layunin

Layunin naming bigyan ang mga taong may karamdaman sa pag-iisip ng oportunidad na magkaroon ng makabuluhang trabaho at mga ugnayan, habang isinasama nila ang kanilang sarili sa mas malaking komunidad.

mithiin

Mithiin

Ang Clubhouse ay komunidad ng paggaling, pag-asa at dignidad, na nagbibigay-kakayahan sa mga taong may karamdaman sa pag-iisip sa trabaho, pakikipagkaibigan, mga resource, suporta, at pangkalahatang etika na nakatuon sa pagbuo ng mga husay, sa halip na pamamahala ng karamdaman.

Ang Clubhouse ay Nakakaligtas ng Buhay sa Buong Mundo!


Sa pamamagitan ng mahigit 300 lokal na Clubhouse sa mahigit 30 bansa sa buong mundo, ang Clubhouse International ay nag-aalok sa mga taong may karamdaman sa pag-iisip ng mga oportunidad para sa pakikipagkaibigan, trabaho, pabahay, edukasyon, at access sa mga medikal at psychiatric na serbisyo sa isang maalaga at ligtas na kapaligiran - binabaligtad ng social at economic na inklusyong ito ang mga nakakabahalang trend ng mas mataas na antas ng suicide, pagpapaospital, at pagkakakulong na nauugnay sa karamdaman sa pag-iisip. Mag-click dito para suriin ang aming Mga Internasyonal na Pamantayan ng Clubhouse: Mga Pamantayan sa Kalidad | Clubhouse International.

Ginawaran ng 2014 Conrad N. Hilton Humanitarian Prize para sa hindi matatawang kontribusyon sa pagpapagaan sa paghihirap ng tao.

CACH_Web Pic Replacement_Community Pg_1

Ang Aming Clubhouse ay isang Komunidad

Higit sa isang programa o panlipunang serbisyo, ang aming Clubhouse ay komunidad ng mga taong kumikilos patungo sa isang karaniwang layunin para maibalik ang aming mga buhay!

CACH_Web Pic Replacement_Community pg_2

Lumalahok ang Aming Clubhouse

Ang bawat miyembro ng Clubhouse ay lumalahok sa isang pasyang nakabatay sa gusto ng nakakarami hinggil sa pagpapatakbo ng Clubhouse. Kami ay mga miyembro, at hindi "mga pasyente" o "consumer".

CACH_Web Pic Replacement_Community pg_3

Tumutulong Ang Aming Clubhouse na Itigil ang Isolation

Ang Clubhouse ay isinasaayos bilang isang support system, at hindi isang programa sa serbisyo o paggamot. Ang inklusyon ay nasa kaibuturan ng paraan ng pagpapatakbo ng Clubhouse.

Nagtatagumpay ang Aming Mga Miyembrong May Karamdaman sa Pag-iisip